Extern marknadsföringskonsult

Fördelar med att anlita en extern marknadsförare

Därför ska du anlita en extern marknadsföringsexpert

Vi som driver småföretag vet hur det är – man gör allting själv. Det är så man alltid har gjort. Men ibland växer små bolag och blir större. För många små- och medelstora företag finns det ett stort behov av marknadsföringskompetens. Det är inte sällan vi i våra uppdrag stöter på situationer där marknadsföringen är utdelegerad på ett antal olika personer.

”Jenny där sköter nyhetsbreven, Janne har hand om vår annonsering, Lisa har koll på vår webbsida och det är jag själv som sköter allt tryckmaterial tillsammans med Olle som egentligen jobbar som mekaniker…”

Låter detta bekant? Jenny, Janne, Lisa och Olle är säkert väldigt duktiga på det de gör, men innerst inne vill både du och de göra det som de egentligen är anställda för. Problemet när marknadsföringen sköts så, är att en övergripande strategi och en långsiktig plan ofta saknas. Många gånger har de som jobbar med de olika delarna stora ambitioner och bra idéer. Men eftersom deras arbetsuppgifter egentligen inte alls är kopplade till marknadsföring blir marknadsföringen allt som oftast nedprioriterad. För att förstå nyttan av att ta in extern hjälp har vi listat några fördelar med att anlita en extern marknadsförare.

Extern marknadsföringsexpert för strategisk, målmedveten marknadsföring

I och med läget i världen under pandemin har de flesta företag märkt att det finns både skäl och anledning att ha en välfungerande digital närvaro. Kunderna köper och letar alltmer på nätet och är inte lika benägna att komma in och hälsa på varje gång de behöver någonting. För att sticka ut i bruset behövs en övergripande strategi och ett helhetstänk för marknadsföringen. Och detta blir ofta svårt när ingen i organisationen har helhetsansvaret och vissa kompetenser kanske saknas helt och hållet. Det är inte heller alltid det finns utrymme eller behov för att ha en anställd marknadschef eller marknadsansvarig. Uppgifterna räcker inte till en heltidstjänst, och att hitta en som både kan er kärnverksamhet och marknadsföring är sällan det lättaste jobbet. Då är det perfekt att anlita en extern marknadsförare, till exempel någon av oss på Digitrooper.

Läs mer om vår tjänst Marknadsföringsansvarig här.

marknadsansvarig 2

 

Med en extern marknadsföringskonsult får du ett helt team av kompetens i bara en person

Den främsta fördelen med att anlita en extern marknadsperson är att du får tillgång till bredare kompetens än vad en person i din organisation skulle kunna erbjuda. Även om du i praktiken har att göra med endast en konsult hos Digitrooper, har du ett helt team av kompetens att tillgå. Istället för att få in en person som är bra på webb får du tillgång till en byrå där det finns kompetens om webb, SEO, sociala medier, Google Ads, Inbound Marketing, copy och mycket mer. Du betalar mindre än då du anställer en person, men får mycket mer.

Bättre helhetsbild och tydligare struktur för marknadsföringsinsatserna

Det första vi gör då vi kommer in som extern marknadsföringskonsult är att göra en utförlig analys av vilka insatser ni gör just nu, vilka målgrupper ni har, hur ser eventuella marknadsplaner ut och hur är dessa kopplade till affärsplaner osv. När vi samlat in allt material, börjar vi sedan strukturera detta för att få en tydlig helhetsbild av er marknadsföring. För ett vant öga går det rätt fort att prioritera och strukturera arbetet. Vi ser även tydligt var det finns luckor och hur man kunde utveckla arbetet. Ofta handlar det om att hitta en röd tråd. Att samla in allting och sluta göra panikartade stickinsatser och istället bygga upp tydliga processer med tydliga mål. Vi följer upp varje insats för att se att pengarna verkligen spenderas på rätt sätt. När vi kommer in som extern marknadsföringsansvarig jobbar vi ofta parallellt med strategi och struktur, samtidigt som vi omedelbart tar oss an akuta marknadsinsatser.

Vill du höra mer? Kontakta oss så berättar vi mer!

Anna, Tommy, Louise

Nya infallsvinklar och en granskning av nuvarande marknadsföringsrutiner

Som företagare fastnar man ofta i mönster och ifrågasätter kanske inte fungerande system tillräckligt ofta. När du tar in en extern konsult för marknadsföringen får du samtidigt en kritisk granskning av nuvarande insatser. Det kanske finns en hel del som ni gör idag som inte genererar resultat. Eller saker ni kunde göra på ett annat sätt för att spara både tid och pengar. Även om Lisa på ekonomi gillar att göra Facebookinlägg kanske hon inte har fått rätt verktyg eller gjort rätt målgruppsanalys för att verkligen göra inlägg som gynnar er affärsmässigt. En marknadsstrategi ska alltid vara kopplad till affärsstrategin – och det gäller även inlägg i sociala kanaler.

Osäker på hur dina marknadsinsatser ser ut idag? Boka en analys!

InnehållsmarknadsföringTillgång till digitala marknadsföringsverktyg och kunskap

En av fördelar med att ta in en extern person för marknadsföringen är att personen ifråga arbetar på en byrå med tillgång till alla nödvändiga digitala verktyg för analys och uppföljning. Konsulter inom digital marknadsföring har testat ett antal olika verktyg och har bra koll på vad som skulle passa just er, utan att ni själva behöver testa, undersöka och utvärdera. Istället för att ni behöver spendera hela team building-dagen på att välja vilka sociala kanaler ni ska satsa på, kan ni bara ställa frågan till en expert som kan svara på den på basen av era målgruppsanalyser. En timme av konsultens tid, kan de facto vara värd flera dagars arbetstid för dig och ditt team.

 

Spara tid och pengar med en extern marknadschef

Att anlita en extern konsult för att ta hand om er marknadsföring är mycket mer kostnadseffektivt än att anställa en person. Ni kan själv välja hur mycket tid ni vill att konsulten ska spendera på er per månad. Ni sparar en massa tid på rekrytering och på att sätta in er i svåra marknadsföringsfrågor som ingen i organisationen är intresserad av. I Digitroopers paketlösningar för marknadskonsultation går alltid att anpassa timantalet ifall det en månad finns mer behov än nästa månad. På sätt får du som kund alltid det du behöver i rätt tid.

Som du ser – det finns många fördelar med att anlita en extern marknadsförare

Det bästa av allt är att detta går snabbt och mycket smidigt att starta upp. Kontakta oss för ett möte så berättar vi mer!

Hör av dig!

anna@digitrooper.se / tommy@digitrooper.se / louise@digitrooper.se

Fördelar med en extern marknadsförare

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress publiceras inte.