Digitooper logo
Låt oss hjälpa dig med din marknadsanalys- och strategi!

Marknadsanalys

Genom en marknadsanalys ger vi dig insikt om ditt varumärke, målgrupp och dina konkurrenter. Vi lyssnar in dina behov och önskemål och hjälper dig att skapa en effektiv strategi.
Flexibel

Vi anpassar analysen efter dina behov och önskemål.

Objektiv

Vi granskar företagets marknadsföring och marknadsföringskanaler objektivt och bildar oss ett bredare perspektiv.

Granskande

Under analysfasen granskar vi även dina konkurrenter för att se hur ni uppfattas gentemot konkurrenter och i branschen.

Anpassad

Analysen kan innefatta marknadsföringen i sin helhet eller en eller ett par delar - som SEO, sociala medier eller annonsering.

En bra strategi börjar med en omfattande analys

Marknadsanalys hjälper dig att växa

Vi skapar oss en helhetsbild av företagets utmaningar och olika möjligheter sett till hur marknaden ser ut idag. En strategi innebär ofta en stor insats. Vi diskuterar och lyfter tankar och idéer internt och använder oss av alla våra olika expertområden för att hitta den bästa möjliga vägen att gå!

Vi gör djupgående research sett till konkurrenter, marknaden, företagets målgrupper, önskemål om marknadsmix, olika kanalval, budget och förväntningar. Varje strategi utgår från kunden och vi anpassar strategin till dina önskemål och behov!

 

En bra strategi börjar med en omfattande analys

Marknadsanalys hjälper dig att växa

Vi skapar oss en helhetsbild av företagets utmaningar och olika möjligheter sett till hur marknaden ser ut idag. En strategi innebär ofta en stor insats. Vi diskuterar och lyfter tankar och idéer internt och använder oss av alla våra olika expertområden för att hitta den bästa möjliga vägen att gå!

Vi gör djupgående research sett till konkurrenter, marknaden, företagets målgrupper, önskemål om marknadsmix, olika kanalval, budget och förväntningar. Varje strategi utgår från kunden och vi anpassar strategin till dina önskemål och behov!

 

Det ska vara enkelt att jobba utefter en strategi från Digitrooper!

Vi erbjuder dig en kundanpassad strategi, personlig kontakt hela vägen, hjälp med att förverkliga strategin, en marknadsansvarig samt analyser av både SEO, SEM och webbdesign. Vi kan även utföra analyser av printannonsering. 

Tack vare den här bredden kan vi analysera och skapa en strategi som fångar in alla dina kanaler. Vi rekommenderar även kompletterande kanaler om så skulle behövas, samtidigt som vi utmanar för att ta företagets strategi ett steg längre. 

Stegen till att få fram en strategi:
  1. Inledande möte för att få information om vad du behöver och för att kunna avgränsa vårat arbete.
  2. Tillgång till alla nödvändiga kanaler.
  3. Analys- och strategiteamet inleder analysarbetet.
  4. Vi utför en konkurrentanalys och går igenom alla kanaler och befintliga strategidokument.
  5. Återkommer till kund ifall vi har frågor eller behöver kompletterande information.
  6. Skapar en omfattande rapport och skickar sedan rapporten till kund.
  7. Avstämning och presentation av resultat.
  8. Rapporten innefattar tydliga initiativ och/eller förslag på direkta actions som kunden själv kan arbeta utefter eller ta vår hjälp med att utföra.
 
En strategi ska vara ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt
utefter hur marknaden förändras med tiden!

Vårt team

Anna
Anna Nöjd

Projektledare
anna@digitrooper.se

Tommy Kårlin
Tommy Kårlin

Projektledare
tommy@digitrooper.se

Louise
Louise Kryler

Projektledare
louise@digitrooper.se

Louise Peterson
Louise Peterson

Content Creator
louise.p@digitrooper.se

Kontakta oss

Telefon

070 946 98 75
070 735 28 89

Adress

Gröna Gränd 6B
76130 Norrtälje

Skicka ett meddelande
Behöver du hjälp med marknadsföring?

Ring oss idag!