Digitooper logo
google

Vad har hänt sen sist Google Ads?

Google Ads – de senaste större uppdateringarna

 

Google Ads är en av de mest populära och effektiva plattformarna för digital annonsering vi har i dagsläget. Med mer än 3,5 miljarder sökningar på Google dagligen, ger det företag en otrolig möjlighet att nå ut med sin marknadsföring.

För att få ut så mycket som möjligt av Google Ads gäller det att ha en god förståelse för hur plattformen fungerar. Likaså hur man nyttjar alla funktioner och verktyg på bästa sätt. I och med den ständiga utvecklingen gäller det också att hänga med i de uppdateringar som sker och vilka nya funktioner som tillkommer. I detta blogginlägg kommer vi ta en närmare titt på de större förändringarna som skett de senaste åren. Hur ser det ut på Google Ads idag? Är det fortfarande det bästa alternativet för annonsering online? Häng med!

Performance Max

I november 2021 meddelar Google att kampanjtypen Performance Max ska ersätta Local- och Smart Shopping-kampanjer under 2022. Enligt Google genererar Performance Max i genomsnitt ett 12% högre konverteringsvärde med samma eller till och med bättre avkastning på annonsutgift (ROAS) i förhållande till Smart Shopping-kampanjer.

Vad betyder detta för annonsören?

Performance Max är en kampanjtyp som kombinerar shopping, sök, display, Gmail, Maps och YouTube i en och samma. Vilket innebär att hela Google Ads annonsutrymme erbjuds under en och samma kampanj. Vilket underlättar för dem som inte vill lägga så mycket tid på att annonsera.

Performance Max är en målbaserad kampanjtyp, som i sin tur betyder att algoritmerna jobbar mot att uppnå de konverteringsmål som angivits. Genom att optimera buden i realtid över fler än bara en kanal ges en mycket bättre chans att synas. Med andra ord är denna kampanjtyp bättre på att hitta fler konverterande kunder, vilket är alla annonsörers stora mål.

Är Performance Max det bästa alternativet på Google Ads?

Enligt Google är Performance Max det bästa alternativet. Som tidigare nämnt ska det generera ett 12% högre konverteringsvärde och bättre ROAS i förhållande till Shopping-kampanjer. Men den stora frågan är om den bör ersätta alla andra kampanjtyper?

Det snabba svaret är nej. Performance Max passar bäst för de som har tydliga konverteringsmål i form av till exempel försäljning eller att få in leads. Enligt utsago ska nämligen en Performance Max kampanj generera en 22% ökning i konverteringar. Den är också ett bra val för:

  • Annonsörer som inte har tid eller resurser att optimera för varje placering
  • Inte har en så stor budget men vill synas överallt
  • För nybörjare som vill få upp en kampanj snabbt men inte besitter kunskap

Nyfiken på Google Ads med hjälp av AI? Läs mer här.

Utökade textannonser ersätter responsiva sökannonser

Under mitten av 2022 gavs inte längre möjligheten att skapa eller gå in och redigera i befintliga utökade textannonser. De kommer fortsatt kunna visas, men nu är responsiva sökannonser det som gäller.

Den största skillnaden mellan dessa annonsformat är antalet rubriker och beskrivningar som finns tillgängliga. I den utökade textannonsen är vi vana vid tre rubriker och två beskrivningar. Medan vi i den responsiva sökannonsen kan lägga så många som femton rubriker och fyra beskrivningar. Detta för att Google ska kunna kombinera olika varianter för att det ska passa den som söker. Vilket i sin tur ska generera fler konverteringar.

Är responsiva sökannonser bättre än utökade textannonser?

Detta är helt klart en vattendelare. Med responsiva sökannonser ges möjligheten att prova en stor mängd olika rubriker och beskrivningar som sedan används olika baserat på användarens sökningar. Allt för att hitta den bästa kombinationen som genererar det högsta konverteringsvärdet och CTR (klickfrekvens). Detta medför också att du inte heller behöver prova olika alternativ i olika annonser, utan allt sker i samma. Vilket i sin tur ger en bra grund till vidare analys kring vad som funkar bäst.

Den utökade textannonsen ger däremot annonsören större kontroll eftersom den annonsformen har färre alternativ för rubrik och beskrivning. Många uppskattar hela upplägget kring A/B-test som den ger möjlighet till. Medan med den responsiva sökannonsen känner många att de tappar för mycket av kontrollen och att det är Google som styr allt. Detta är en av anledningarna till att många annonsörer inte uppskattar detta annonsformat.

Men ser man endast till vilket annonsformat som har presterat bäst, går det att se att den responsiva går bättre än den utökade när man kört dem bredvid varandra. Detta under förutsättning att du använder dig av alla rubriker och beskrivningar som Google anser att du ska fylla i. Sammanfattningsvis kan man säga att du som annonsör måste lägga ner lite mer manuellt arbete i uppsättning av annonsen, men när du gör som Google vill, presterar dina annonser bättre.

Liknande segmentet tas bort

Liknande segmentet är en målgrupp som består av användare som liknar en redan befintlig målgrupp. Du kan till exempel skapa en målgrupp baserat på besökare till en landningssida på din webbplats, denna målgrupp kan du sedan skapa ett liknande segment på. Det vill säga att Google då hittar användare som liknar din anpassade målgrupp.

Men efter maj 2023 kommer du inte kunna använda dig av liknande segmentet längre. Detta för att respektera användarnas integritet. Alla kampanjer som redan använder sig av det kommer köras fram till augusti 2023, efter det kommer de att tas bort.

Hur påverkar detta vilka du når med dina kampanjer i Google Ads?

Enligt Google kommer vi fortsatt kunna nå en bredare publik utanför våra anpassade målgrupper trots att denna funktion tas bort. I stället för liknande segment kommer det finnas andra lösningar för att nå rätt publik och därmed optimera direkt mot dina affärsmål. Om det blir bättre eller sämre? Ja, det får vi vänta och se.

Digital marknadsföring – i ständig utveckling

Med detta sagt, är det som med allt inom digital marknadsföring, väldigt viktig att hålla sig uppdaterad kring det senaste. Om du inte har koll på vad som sker på plattformen riskerar du att bli omsprungen av konkurrenter.

Utöver en god förståelse för plattformen är det viktigt att du har tydliga mål med vad du vill åstadkomma genom annonsering på Google. Hur ser dina affärsmål ut? Vill du främst sprida varumärkeskännedom eller är du ute efter konverterande kunder? Sätter du upp dessa mål kommer du lättare få ut exakt det du behöver av Google Ads. Väljer du sedan rätt kampanjtyp, annonsformat och når ut till rätt målgrupp, kommer du kunna se en betydande avkastning på din investering i annonsering på Google.

Google Ads är precis som många andra plattformar i ständig förändring och utveckling. Eftersom Google också har en ledande roll när det kommer till allt inom den digitala tidsåldern – ska det bli väldig intressant att se vad som sker under de kommande åren!