Digitooper logo

Stärkt employerbrand med rätt kommunikation

Kommunicera ert employer brand

Idag är det kandidaternas arbetsmarknad vilket gör att företagen behöver konkurrera om de riktiga talangerna. Hur lockar du kandidaterna till att välja just dig som arbetsgivare bland andra? Jo, genom att kommunicera ert starka employer brand på rätt sätt!

Vad är ett employer brand?

Employer branding bygger på hur tidigare och nuvarande anställda samt arbetssökande uppfattar dig som arbetsgivare. Man kan likna det med ett företagsrykte, vilket alltid finns i någon form, vare sig det är fördelaktigt för dig eller inte. En genomtänkt employer branding-strategi kan påverka ditt rykte och din status bland arbetssökande, se bara till att den verkligen går hand i hand med verkligheten!

branding

För att kunna kommunicera ditt employer brand genuint krävs att arbetet börjar inifrån

Det är inte ovanligt att företag utåt stoltserar med fina värderingar. Inte bara för att stärka sitt varumärke för kunder utan också för att göra sig attraktiva på marknaden för arbetssökande. Det är lätt att utåt visa en polerad yta men det är viktigt att ni både: arbetar med employer branding samt att du som marknadsansvarig kommunicerar detta utåt på en genuint och äkta sätt.

“80 procent av jobbsökande anger att företagets etiska värderingar kan vara avgörande för det slutgiltiga beslutet vid val av arbetsgivare. Hur ska man som arbetssökande veta vad ni som företag står för om ni inte kommunicerar det i era kanaler?”

Varför jobba med employer branding?

Att jobba långsiktigt med sitt employer brand och strategiskt med kommunikationen av det, kan vara avgörande för ditt företags framgång. Ett starkt employer brand som kommuniceras på rätt sätt kan betyda att:

 • Du attraherar rätt kandidater vid rekrytering – detta innebär sänkta rekryteringskostnader och hållbara anställningar
 • Ambassadörer – medarbetare som trivs på sin arbetsplats blir automatiskt dina ambassadörer. Låt dem synas och höras. Inget är mer förtroendeingivande än en anställd som promotar ditt företag.
 • Trogna kunder/konsumenter – det blir allt viktigare för konsumenter att bry sig om mer än bara slutprodukten man köper. Nu vill man stötta de företag som gör etiska ställningstagande, arbetar hållbart och tar hand om sina anställda.
 • Nya krav hos arbetssökande –millenials och gen z visar på en tydlig trend att man numer söker efter ett tydligt syfte och en anställning på ett företag man tror på och som har bra arbetsvillkor samt tex fokus på hållbarhet och inkludering
 • Sammantaget: Lönsamhet!

Kommunicera er employer branding

En riktlinje att följa i sin kommunikation är att det ska vara enkelt för en arbetssökande att snabbt få en uppfattning om vilka ni är och vart ni finns. Vad ni verkar i för bransch och vad anställda tycker om dig som arbetsgivare. Detta kan ni kommunicera på olika sätt och i olika kanaler.

Strategi:

Lägg grunden för din strategi genom att internt besvara några frågor:

 • Vilka är ni och vad har ni för värderingar?
 • Reflektera över ert “why?”. Vilket syfte har ert företag och varför gör ni det ni gör?
 • Vilka förmåner/fördelar/möjligheter har era anställda?

Hittar ni rätt här så har ni en bra grund för att hitta just er kultur och ert brand. Svaren på frågorna är det som kommer att vara den röda tråden i all er employer branding-kommunikation, anpassad efter rätt kanal.

Hur:
 • Berätta om er företagskultur
 • Var tydlig med att kommunicera företagets värderingar
 • Inkluderande texter och bilder i all kommunikation
 • Ert bildspråk bör spegla de anställda på företaget
 • Berätta om era anställningsförmåner
 
Var:
 • Skapa en karriärsida på er webb! Låt medarbetare synas och höras genom att bidra med verkliga case. Det inger ett stort förtroende för den arbetssökande.
 • Medarbetarblogg eller blogginlägg av medarbetare i er företagsblogg
 • LinkedIn
 • Sociala medier i allmänhet men Instagram och TikTok i synnerhet ger företag möjlighet att ha en mycket mer avslappnad och ofiltrerad tonalitet. I den här typen av kanaler är det lätt att skapa autentiskt innehåll som visar verkligheten på ert företag.
digitrooper

McDonalds har lyckats bra med sin employer branding

Du har säkert inte missat ”Gör Donken”! Det är en rekryteringskampanj för McDonalds och är ett grymt exempel på bra kommunicerad employer branding. Budskapet är tydligt och alla som sett reklamen vet att McDonalds är en arbetsgivare som ger dig chansen att utvecklas, lära dig att jobba i team, ta ansvar och får bättre självdisciplin.

Reklamen på TV och i sociala medier samt en karriärsida på hemsidan där medarbetare har fått skapa personligt innehåll ger en tydlig inblick i hur det är att jobba på McDonalds!

mc donalds