Digitooper logo
Out of Sight Out of Mind Billboard Times Square

Den som inte syns finns inte. Marknadsföring i tuffa tider

”When times are good, you should advertise.
When times are bad, you must advertise.”

Citatet är av Bruce Barton och är nästan 100 år gammalt. Men det är fortfarande lika sant. Det är väldigt vanligt att företag drar i bromsen när förfrågningarna plötsligt blir färre. Många marknadsförare upplever antagligen att ledningen vill att marknadsavdelningen ska göra mer och få mer ut av insatserna men för en mindre eller samma budget som tidigare. Men tyvärr kan få av oss marknadsförare trolla och med inflation såväl i den allmänna ekonomin som hos Google och andra mediahus så blir det en fullständig omöjlighet.

Det är fullt förståeligt att företagsledningen behöver vidta försiktighetsåtgärder när det ekonomiska läget är svajigt. Men att minska på marknadsföringsbudgeten och insatserna är inte rätt väg att gå i en kris. Om man strävar efter att finnas kvar när krisen är över, det vill säga.

Minskad marknadsföring kan leda till långsiktiga negativa konsekvenser

Risk för att bli bortglömd

Det har gjorts ett antal studier och skrivits artiklar där man granskat företags beteende i ekonomiskt tuffa tider. Kontentan i de jag stött på är att de som drar i bromsen för marknadsföringen tenderar uppleva långsiktiga negativa konsekvenser. Och detta är troligtvis mer sant idag än någonsin tidigare, då vi utsätts för ca 4000 budskap per dag. Hur ska vi någonsin komma ihåg ett företag som varit tyst i ett eller två år? Inte en chans att vi minns dem, eftersom det troligtvis kommit in flera nya, liknande bolag som helt enkelt fyllt tomrummet.

Alla vet hur viktigt det är att vara Top of Mind när kunden är redo att köpa. Slutar du synas finns det risk att kunderna glömmer bort ditt varumärke. Och då är det dessvärre inte heller ditt varumärke de tänker på när det ekonomiska läget är bra igen. Förlorade marknadsandelar är väldigt svåra att vinna tillbaka – precis som förtroende. Och därför lönar det sig att fortsätta kommunicera.

Vinn marknadsandelar genom att marknadsföra dig när andra inte gör det

Företag som däremot fortsätter marknadsföra sig under kristider kan dra nytta av den minskade konkurrensen och fånga nya intressenters uppmärksamhet. Det ger möjligheter att vinna marknadsandelar och även att stärka varumärkespositionen på lång sikt. De företag som förstår sig på detta lyckas ofta etablera sitt varumärke, genom att gasa då andra bromsar. Det är en framgångsfaktor som gör att när köpläget uppenbarar sig igen är det ditt varumärke, och ingen annans, som är det naturliga valet för kunden.

Gå genom marknadsföringsinsatserna

Ett tuffare läge är ett ypperligt tillfälle att gå genom dina marknadsföringsinsatser och granska vilka som verkligen ger någon effekt. Det finns säkert något du kan sluta göra, men det finns garanterat även saker du absolut INTE ska sluta göra. Sätt upp tydliga mål för alla insatser, mäta effekten av varje sak du gör, så att du kan utvärdera varje insats efteråt.

Du kanske behöver prioritera och göra färre saker. Se till att du vet vad du gör och var ni kanske kan hålla tillbaka. Men ta välgrundade beslut, inte förhastade sparåtgärder som du inte utvärderat först.

Kommunicera rätt

I en ekonomisk kris ändrar konsumenternas beteenden, attityder och uppfattningar i takt med att de blir alltmer kostnadsmedvetna. Se till att du beaktar dessa skiftande attityder i din marknadsplan och dina budskap. Genom att granska dina egna budskap genom kundens ögon kan du skapa budskap som verkligen träffar rätt. Det skapar större varumärkeslojalitet och ett långsiktigt värde för ditt varumärke.

Prata varumärke – inte bara konvertering

Det är lätt att man lägger all marknadsföringsbudget på aktivering och konvertering när tiderna är tuffa. Viktigt att minnas är att den typen av strategi inte gynnar ditt varumärke på lång sikt. Ett för stort fokus på kunderna längst ner i marknadsföringstratten gör att du enbart pratar med intressenter som redan känner till dig. Det är viktigt att även jobba med att nå ut till nya intressenter, dels för att få in fler nya kunder, men också för att inte trötta ut de som redan är i din funnel. Istället för att fokusera på aktivering och konvertering kanske du behöver lägga till Demand Marketing-strategier för att få in fler potentiella kunder i din marknadsförings- eller säljtratt.

Brainstorma för att hitta nya lösningar och se över dina kreativa budskap

En ekonomiskt utmanande tid är den perfekta tiden att försöka förbättra och justera. Glöm inte att det är insiktsdrivna, kreativa strategier som bör vara kärnan i vad du kommunicerar. som är kärnan i kampanjerna. Se över era kreativa budskap, förankra allting i varumärke och produktfakta och se till att den sticker ut i varje kanal. Gör något som betyder någonting, något som väcker känslor hos dina intressenter och var konsekvent.

Bygg lojalitet - fokusera på kundrelationerna

Att fortsätta kommunicera med kunderna och visa engagemang kan förbättra varumärkeslojalitet och förtroende, vilket i sin tur kan ge dig en starkare position på marknaden när det tuffa läget äntligen är slut. Ett krisläge är ett utmärkt läge att tala till din publik och låta dem veta att du finns här – även när det krisar. Fortsätt bygga lojaliteten och förtroendet till dem som redan gillar dig.

Marknadsföring i tuffa tider

Lyft blicken och utför underverk

Det går att fokusera på krisen och eventuella konsekvenser. Men de som klarar av att se förbi krisen kommer oftast längre. Fundera på hur ni kan anpassa er verksamhet till denna nya situation? Vad kan ni erbjuda era kunder för att hjälpa dem på bästa sätt just nu? Med en positiv inställning och attityd kan företag komma väldigt långt.

Granska er (och andras) marknadsföring kritiskt och se till att varje beslut som tas är väl grundat. De som fokuserar för mycket på enbart överlevnad ser inte möjligheterna som väntar bakom hörnet. Det finns fantastiska möjligheter att investera i långsiktighet, utveckla bolaget och affären, bygga lojalitet till kunderna och tänka nytt. Se därför denna tid som en möjlighet istället för en kris.

Vill du ha hjälp med att prioritera rätt? Ta kontakt så pratar vi!