Digitooper logo
Google Consent Mode v2

Har du koll på Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2

Den 6 mars kommer Google implementera sin nya Consentmode för att uppfylla de krav som EU ställer i Digital Markets Acts. Vad innebär detta för dig? För att du även i fortsättningen ska kunna mäta, ha kundanpassad Google Ads-annonsering och använda dig av retargeting måste du få samtycke från besökarna. Annars kommer du inte längre få tillgång till all den data Google tidigare försett dig med.

Vad handlar Google Consent Mode v2 om?

Consent Mode innebär att dina besökare kan kontrollera hur deras data används för reklam och analys. Du behöver alltså ha en adekvat cookiebanner eller en Consent Management Platform (CMP) installerat på din webbsida. Cookieverktyget ger användaren möjlighet att välja hur den vill bli spårad och beroende på hur användaren valt skickas signaler vidare till Google Ads, GA4 och andra system.

Hur påverkar Consent Mode v2 dig?

Detta kommer påverka dig på flera olika sätt. Men i steg ett behöver du kolla är att du faktiskt har ett tillräckligt bra cookieverktyg på plats.

Följer ditt cookieverktyg reglerna?

Du har säkert noterat att många webbsidor har rätt avancerade cookie consent-verktyg, medan andra nöjer sig med att du klickar okej.

Exempel 1
Cookie Consent Banner

Många använder sig fortfarande av cookiebanners som Exempel 1. Det problematiska här är att det inte går att inaktivera att bli följd. Förutom att det inte följer reglerna kring GDPR, kommer denna typ av cookieverktyg bli problematiska eftersom Google nu kommer sluta sända över detaljerad data om de inte fått ett adekvat godkännande. Med andra ord kommer företag med cookiebanner som i förslag 1 riskera förlora statistik och insikter.

Exempel 2
Consent Management Platform

Exempel 2 är hur ett tillräckligt cookieconsentverktyg ska se ut. Vi använder oss av svenska Cookie Tractor och hjälper gärna dig komma igång.

Kontakta oss via formuläret nedan så hjälper vi dig lösa kakproblemet!

Du kan även gå genom denna checklista och lösa problemet själv:
  • Installera ett cookieverktyg: Om du inte har någon cookiebanner alls – installera en nu om du vill kunna använda data. Använd då ett tillräckligt bra verktyg så att användarna verkligen kan välja att inte bli spårade.
  • Följ reglerna: Använder du cookieinställningar som i alternativ 1 finns det risk att du inte får någon data av värde till ditt statistikverktyg, i och med att du inte uppfyller consentreglerna.
  • Luta dig tillbaka: Om du har ett fullgott samtyckestillägg installerat och inte gör personlig annonsering via din data behöver du inte göra någonting i detta skede.
  • Kolla att ditt CPM-verktyg är rätt installerat: Du som har ett CPM-verktyg installerat på din webb behöver bara dubbelkolla att verktyget har stöd för Consent Mode V2. Då löser även CMP-verktyget så att din Google Ads-annonsering följer reglerna.
  • Implementera själv: Om du inte använder ett CMP-verktyg behöver du implementera Consent mode v2 själv.

Vår rekommendation: använd ett CMP-verktyg

För att underlätta för dig själv – investera i ett CPM-verktyg, det är inte dyrt och värt det för att se till att din webbsida följer reglerna.

Vi är samarbetspartner till Cookie Tractor och hjälper dig gärna komma vidare i frågan. Fyll i formuläret (eller ring oss) så löser vi det!

Vill du veta mer om det tekniska kan vår Google-expert Calle berätta mer.

Jag vill ha hjälp med Consent Mode
Marknadasansvarig