Digitooper logo
Sökoptimering och AI

Sökoptimering och AI – Hur påverkar AI SEO?

Hur funkar kombon SEO och AI?

Idag är AI en del av vardagen i vår bransch. Allt det vi tidigare gjort manuellt går idag att, åtminstone delvis, göra med någon form av AI-verktyg. I mångt och mycket är det toppen – vi får en personlig assistent som kan förbättra och effektivisera en stor del av det vi gör. Men frågorna är många, både hos oss och hos våra kunder, och det gäller att ständigt vara på tårna för att hålla koll på trenderna och den senaste utvecklingen.  

Anna Nöjd

Under mina år i marknadsföringsbranschen har det hänt en hel del. Från det stora skiftet till digitala plattformar till sociala mediernas intåg och fokuset på innehållsmarknadsföring, sökoptimering, sökmarknadsföring och influencer marketing. Men de tidigare skiftena har skett i en betydligt långsammare takt än detta.

AI har tagit över världen i en aldrig tidigare skådad takt och det gäller att hålla i sig för att inte bli kvarlämnad. Jag tror det är väldigt viktigt att även de som inte jobbar med marknadsföring förstår vilka enorma förändringar detta innebär. Vi alla behöver anpassa våra plattformar till denna nya verklighet. Och för att göra det måste vi förstå vad som komma skall.

En av de intressantare frågorna kopplat till detta är hur vi ska förbereda våra webbsidor för att klara av övergången till AI-sök. Hur gör man för att se till att vi inte bara är optimerade för traditionella Google Sök, utan även för AI-sökmotorer och Googles AI-sökverktyg (SGE) som inom en snar framtid kommer lanseras även hos oss? 

SEO och Search Generative Experience (SGE)

Googles AI sökverktyg SGE är redan publicerat i 120 länder, dock inte i Sverige. Men det är troligtvis bara en tidsfråga tills även vi har tillgång till denna plattform. Med denna sökmotor kommer du ha möjlighet att ställa mer komplexa och beskrivande frågor än vad du kan göra i en vanlig sökmotor. SGE gör det möjligt att förstå frågorna snabbare och du får fler relevanta resultat för att söka vidare i. 

Du kan även snabbt jobba vidare utifrån svaren – oavsett om du ska skriva en text eller generera en bild. Det finns även möjlighet att snabbt komma framåt i processen genom att ställa mer djupgående frågor (utan att behöva börja om från början) eller läsa dig vidare genom sökmotorns förslag på vidare efterforskning inom ämnet.  

Hur ska vi då göra för att anpassa vårt innehåll till denna nya sökverklighet? Det finns ett antal parametrar att förhålla sig till. 

Hur optimerar vi innehållet för AI SEO?

Anpassa innehållet till Google E-E-A-T

Vad handlar detta då om? Jo erfarenhet, expertis, auktoritet och trovärdighet.

Det första E:et handlar om erfarenhet. Om Google vet att du har trovärdig kunskap inom ämnet så kommer du troligtvis ranka högre än de som inte har lika mycket erfarenhet. Det handlar om att besökaren ska uppleva att du har mer erfarenhet av ämnet än dina konkurrenter.

Det andra E:et handlar om expertis. Här handlar det om hur mycket ni de facto kan om ämnet ifråga. Kunskap och know-how kan påverka er ranking och göra att ni uppfattas som mer trovärdiga än era konkurrenter. Det här gör man genom att skapa relevant innehåll som svarar på era kunders frågor. Här kommer ackrediteringar och erfarenhet inom branschen in.

Google E-E-A-T

A som i Auktoriet. Auktoritet i detta fall handlar om hur andra pratar om er. Dels hur andra sidor nämner ert varumärke, men även backlinks och att ni nämns i olika sammanhang påverkar. Bland annat kan det ge hög trovärdighet att nämnas i redaktionellt innehåll. 

T:et står för Trovärdighet och det kan ni få genom att till exempel använda en tjänst för kundbetyg eller recensioner. Recensioner via Google My Business eller en extern tredje part kan till exempel vara ett bra sätt att bygga trovärdighet för dina produkter och/eller tjänster. Men här kommer även saker som säkra transaktioner (om det gäller e-handel) och snabb kundsupport in. 

Fokusera på innehåll med kvalitet

Precis som tidigare, poängterar Google vikten av kvalitativt och relevant innehåll. AI kan till viss del hjälpa till att skapa detta, men vi som innehållsskapare måste se till att innehållet är engagerande och meningsfullt för besökaren.  

I och med att sökresultaten i framtiden kommer kunna gå djupare och svara på ännu mer komplexa frågeställningar och följdfrågor måste vi bygga innehåll där vi går in på djupet. Kanske skifta fokuset från ett ord till ett kluster av sökord relevanta inom ämnet för att verkligen kunna gå in på djupet på området du vill synas inom.  Försök att alltid skapa eget innehåll unikt för just dig.  

Med hjälp av AI kan vi skapa innehåll snabbare än någonsin. Men risken finns att innehållet blir alltmer generiskt då vi människor blir allt latare och istället förlitar oss på att Chat GPT skriver en superbra text åt oss. Så just denna punkt kan definitivt utgöra en utmaning.  

Vad handlar användarintention om?

Vad är användarintention?

En annan sak som skiljer Search Experience with Generative AI från våra traditionella sökmotorer är att de fokuserar mer på användarintention. Det innebär att sökningarna blir mer lika våra konversationer. Då blir det allt viktigare att svara på verkliga frågor, på samma sätt som man ställer dessa i en konversation. För att göra detta behöver vi använda oss av ett så naturligt språk som möjligt – så som vi gör i en riktigt diskussion.

Vi måste kunna lösa användarnas problem. AI-sökmotorerna analyserar tidigare användarbeteenden och söktermerna för att förutse vad vi kommer vilja veta. Chatbots och AI-system vill förstå avsikten bakom varje meddelande eller fråga genom att analysera kontext och språkligt innehåll och kan på så sätt ge mer relevanta svar än vad en traditionell sökmotor kunnat göra.

Rekommendationer spelar också en stor roll, eftersom AI använder data om våra tidigare beteenden för att förutse vilka preferenser och intentioner vi har. På basen av våra tidigare intressen kommer vi få nya rekommendationer. Därför blir det också allt viktigare för företag att arbeta med rekommendationer. 

Det är alltså användarintentionen som gör att AI kan skapa meningsfulla och effektiva interaktioner. Tanken är att AI ska kunna svara på användarnas avsikter och våra behov på ett så naturligt (eller mänskligt) sätt som möjligt. 

Teknisk SEO och strukturerad data för SEO

För att sökmotorer och framtidens AI sökmotorer ska förstå vårt innehåll så bra som möjligt är teknisk SEO superviktigt. Om inte innehållet är indexerat på rätt sätt förstår inte spindlarna som crawlar våra sidor hur de ska tolka innehållet. Strukturerad data och schema markup är väldigt viktigt för att förklara för systemen vad vårt innehåll handlar om och vad det viktiga i texten de facto är. Genom att använda dig av strukturerad data kan du hjälpa sökmotorerna förstå vad som är viktigt i texten och snabbt ge svar på dina besökares frågor genom att poängtera de olika delarna i din text.  

Medieinnehåll och SEO

Tänk SEO när du gör film och bild. Det handlar om allt från att optimera bilder för snabbare laddning till att använda beskrivande filnamn och alt-beskrivningar till att bildinnehåll förbättrar användarupplevelsen. För video kan du använda metadata och beskrivningar för att optimera för sökning, dessutom kan man bädda in film från plattformar som Youtube för att dra nytta av deras SEO. Även om du publicerar poddar eller ljudinnehåll eller övriga interaktiva element är det bra att lägga till altbeskrivningar och metadata där du inkluderar relevanta söktermer. Även för denna typ av innehåll lönar det sig att använda strukturerad data för att markera informationen om ditt innehåll. 

Framtidens SEO och AI

Det vi vet med säkerhet är att AI kommer att förändra söket, eftersom söket flyttas från de traditionella sökmotorerna till AI sökmotorer. Om det tidigare var lätt att ranka högt genom att bara skriva så mycket som möjligt om ett ämne, måste vi nu tänka om. Vi måste tänka på kontext och vad användarna de facto vill veta när de är ute och söker information om ett visst ämne. Samtidigt måste vi bli ännu bättre på att tagga upp innehållet på rätt sätt så att sökmotorerna förstår vad det är vi pratar om. Det går inte längre att slarva med taggning och beskrivningar – för att synas behöver du hela tiden jobba både med de tekniska och de innehållsliga bitarna.  

Hur kan vi hjälpa er med SEO framöver?

Just nu snurrar den digitala världen så snabbt att det är svårt att hänga med, även för oss som jobbar med detta dagligen. Det vi vet är att allting förändras, men hur det kommer påverka oss och hur denna nya typ av sök kommer påverka vår nuvarande ranking vet vi inte riktigt än. Det påstås att siffrorna för organisk trafik kan minska med så mycket som 25 % för att man får svar på sina frågor så mycket snabbare. Men är detta trafik som skulle ha konverterat eller bara onödig trafik? Vem vet?  

Oavsett rekommenderar vi att även de som jobbat med sin SEO granskar sina webbsidor för att förbereda dem för det som komma skall. Och har du inte tänkt SEO tidigare är det dags att göra det nu. Står du i beredskap att skapa en ny webbsida eller skriva en ny artikel – ta in hjälp eller utbilda dig inom hur du ska göra för att sökoptimera den.   

 

Vilse i SEO-pannkakan?
Låt oss hjälpa dig - det gillar vi!
Marknadsansvarig, Anna, Tommy & Louise