Digitooper logo
Vad är en buyer persona?

Vad är en buyer persona?

Skapa dina egna buyer personas

En buyer persona är en fiktiv, generaliserande föreställning av dina idealkunder. För alla som jobbar med Inbound Marketing är buyer personas ett fenomenalt och absolut nödvändigt verktyg. När du skapar idealkunder för ditt företag går du genom vilken typ av kunder du vill ha, och skapar en semifiktiv beskrivning av dessa. Dina personas gör det lättare förstå vilken typ av innehåll och vilken typ av kommunikation och kanal som är bäst lämpad för just den personen. De ger dig möjlighet att marknadsföra rätt budskap, till rätt kund, vid rätt tidpunkt.

Här kan du läsa vårt blogginlägg Kom igång med Inbound Marketing – 7 steg

Dela upp kunderna i grupper och sälj mer effektivt

Att dela upp dina kunder i buyer personas ger dig en bättre förståelse för nuvarande och potentiella kunder. De hjälper dig att forma innehåll för specifika behov, beteenden och problem för olika typer av kunder. De bästa buyer personas är baserade på marknadsundersökningar och på insikt du får från din nuvarande kundbas, genom enkäter, intervjuer osv. I vissa företag räcker det med en eller två personas, medan det i andra företag kan krävas väldigt många idealkunder för att möta behoven. Alla de här buyer personas kan du sedan använda dig av för att skriva mer effektiv copy och för att utveckla bättre produkter.

Implementera dina personas i hela organisationen

Du har kanske hört om exempel som Marknadsförings-Maria, Resultat-Roffe, Emotionella Emma, Stressade Sara…. När du grupperar människor i olika kategorier av personas, är det mycket lättare för alla i organisationer – från marknad till sälj – att skräddarsy innehåll till dessa. Dina buyer personas behöver sedan implementeras genom hela organisationen för att fungera optimalt. Det är viktigt att inte enbart marknadsföringsavdelningen jobbar utifrån personas. Alla i organisationen ska vara med i processen med att ta fram era personas, och även i implementeringen av dessa.

Implementera personas i hela organisationen

Boka ett möte så berättar vi mer!

Komplettera med negativa personas

En buyer persona är en generalisering av din idealkund. En negativ persona är någon som du och din organisation verkligen INTE vill ha som kund, och därför inte heller vill nå ut till. Varför ska man göra sådana? Jo för att alla människor är inte en bra matchning för ditt företag och dina produkter och tjänster.

Det kan handla om allt från att de inte har budget för det du säljer, det kan t.ex. vara studenter som letar efter information om ett specifikt ämne eller en specifik tjänst och som aldrig kommer köpa någonting av dig. En negativ persona kan även vara en kund som någon gång köpt något, men som köpte alldeles för lite, som inte var nöjd med produkten/tjänsten och därför kanske vållade mer besvär än nytta.

För att hitta dessa personer ni ta fram negativa personas. Det kan kanske kännas kontraproduktivt att sätta tid på att skapa personas för grupper av människor som aldrig kommer köpa någonting av dig. Men eftersom du inte kommer slösa tid på att marknadsföra och sälja till den typen av kund, sparar du både pengar och tid på lång sikt.

Hur fungerar dina kunder?

Så använder du dig av buyer personas 

Tanken med buyer personas är att du får möjlighet att rikta din marknadsföring till olika kundsegment. Istället för att skicka samma mail till alla kunder i din databas kan du segmentera beroende på hurudan typ av kund de är, hur deras köpbeteende ser ut och på basen av annan information som du har om dessa kunder.

Om du även gör negativa personas kommer du att ha möjlighet att skilja äpplen från päron, vilket i sin tur kan leda till högre säljeffektivet, en lägre kostnad per lead och lägre kostnad per kund.

När du kommit så långt att du dessutom kan kombinera dina buyer personas med livscykel-stegen (här kan du läsa mer om livscykel-stegen) har du möjlighet att planera och göra väldigt målgruppsanpassat innehåll och på så sätt hela tiden skjuta skarpa skott.

Så använder du dig av dina buyer personas

Hur gör man buyer personas?

Hur ska du då göra för att få fram vilka buyer personas ditt företag har? Det gör du genom att gå genom den data du har tillgång till, genom frågeformulär och genom att intervjua din målgrupp. Ta med nuvarande kunder, men även potentiella kunder och sådana som finns utanför din databas, men som eventuellt kunde platsa in i din målgrupp.

Intervjuer

Ställ frågor till kunder och potentiella kunder för att få information om vad de uppskattar med dina tjänster och produkter. Fråga om deras roller i organisationer, hur deras vardag ser ut, vilka verktyg de använder i sitt arbete, vilka utmaningar de har, hur de söker efter ny information på nätet osv. HubSpot har flera mycket bra guider för hur du kan göra detta. 

Leta efter gemensamma nämnare

Din nuvarande kundlista är en oerhört viktig källa för information när det är dags att ta fram buyer personas. Genom att analysera din kunddatabas kan du hitta trender och likheter i hur vissa kontakter, leads och kunder hittar och använder sig av ditt innehåll.

Optimera formulär för dina personas

Ett väldigt bra sätt att få mer information om dina personas är att använda dig av kontaktformulär som kan fånga viktig information om dina nuvarande besökare. Kanske är dina personas indelade enligt utbildningsnivå – ställ då frågan i ditt formulär om detta i dina formulär.

Prata med sälj

Säljavdelningen interagerar mest av allt med kunderna. Ta reda på hur kundernas försäljningscykler ser ut och hur säljavdelningen jobbar med dessa. Vilka generaliseringar kan de göra av era kunder? När marknad och sälj jobbar tillsammans får ni fram de absolut bästa idealkunderna för just ert bolag.

Lycka till med ditt arbete! Hoppas att denna text kan ge dig en god start på framtagningen av dina buyer personas. Behöver du hjälp arbetet kan du alltid kontakta oss för en konsultation eller workshop.

Lästips:

Vad är Inbound Marketing?

Kom igång med Inbound Marketing

Hundred questions to ask yourself when creating a buyer persona

How to Create Detailed Buyer Personas for Your Business

Illustrationer: undraw.co