Digitooper logo

Analys av dina digitala kanaler

Digital analys

Är du osäker på om du gör rätt saker på webben, med din digitala annonsering och i dina sociala medier? Låt oss hjälpa dig med en digital analys!

Vi analyserar nuläge, ger tips på åtgärder och förbättringsförslag för att du ska kunna ta ett helhetsgrepp över dina digitala satsningar.

Varför göra en digital analys?

En digital analys ger insikt alla dina kanaler och ger information om vad du kan göra för att förbättra webbsidans hälsa, förbättra och höja den organiska trafiken, optimera dina kampanjer i Google Ads och på sociala medier. Genom att låta oss göra en analys av de digitala kanalerna får du ett bra underlag för vad nästa steg i ditt optimeringsarbete ska vara. Vi använder oss av avancerade analysverktyg för att få information om organisk ranking och sökord och ger dig insikt i hur du presterar på alla olika kanaler.

Digital analys – ett utmärkt verktyg för att förbättra den digitala närvaron

Den digitala analysen blir ett utmärkt underlag för fortsatta åtgärder och optimeringar för att förbättra och förstärka din digitala närvaro. 

En digital analys är ett utmärkt sätt för oss att få inblick i verksamheten. Därför rekommenderar vi att vi gör en sådan innan vi startar upp ett marknadsansvarig-uppdrag. 

Steg 1: Analys av webb

Vi genomsöker webben för eventuella fel och brister som kan påverka resultat. Vi ger förslag på åtgärder som gör att din webbsida presterar bättre.

Förutom det tekniska måste en webbsida vara lätt att navigera och tydlig. Vi analyserar webben för att se ifall det finns några konkreta åtgärder som kan förbättra användarvänligheten på sidan.

Steg 2: Analys av webbstatistik

Vi kollar genom din statistik, analyserar varifrån trafiken kommer och ser ifall det finns förbättringspotential. Det kan till exempel handla om att planera för att få in mer organisk trafik till förmån för betaltrafiken. Genom att förstå vilka sidor som presterar bäst och sämst kan vi göra en plan för hur du ska förbättra och optimera sidorna för bättre resultat och mer organisk trafik.

Steg 3: SEO och ranking på Google

Har du koll på hur du rankar på Google i ditt område och vilka av dina sökord och/eller sidor som faktiskt genererar trafik? Vi gör en analys av alla relevanta sökord och ser hur du och dina konkurrenter rankar på Google. Det är rätt vanligt att man har en uppfattning om att man rankar väldigt bra, medan en analys kan visa att man rankar på fel sökbegrepp eller med något helt annat än man trott.

Steg 4: Analys av Google Ads

Vi går genom kampanjstrukturen, annonsgrupperna och annonserna i ditt Google Ads-konto. Genom att granska sökorden och volymerna samt kolla matchningstyper, negativa sökord och konverteringar reder vi ut ifall det finns något du kan göra för att förbättra ditt konto.

Steg 5: Analys av dina Sociala Medier

Oavsett om du främst använder LinkedIn, Facebook eller Tiktok kollar vi in dina sociala kanaler och gör en bedömning av hur och vad du kommunicerar, samt kommer med idéer och förbättringsförslag. För dig som jobbar med Paid Social gör vi en analys av hur kampanjerna presterar. Vi kollar genom statistiken för att se räckvidd och göra bedömningar om var du kan göra för att dina sociala kanaler ska leda till mer relevant trafik och öka försäljning eller antalet inkomna leads.

Den digitala analysen byggs upp utifrån dina behov och kanaler

Om du vill att vi analyserar något utöver ovan är det alltid möjligt att anpassa analysen så att den motsvarar dina behov. Du kanske inte jobbar med Google Ads, men vill att vi ska se över dina kampanjstrukturer i andra flöden.

Arbetet för att utföra en första analys kräver tillgång till dina digitala kanaler och mätverktyg. Analysen tar ca 10 timmar att utföra, men eftersom vi behöver samla data över en lite längre tid tar analysen några veckor att genomföra.

Är du intresserad av att granska dina digitala insatser? Hör av dig till oss så tar vi ett möte!

Är du intresserad av att granska dina digitala insatser?

Anna Nöjd
Arbetet för att utföra en första analys kräver tillgång till dina digitala kanaler och mätverktyg. Analysen tar ca 10 timmar att utföra, men eftersom vi behöver samla data över en lite längre tid tar analysen några veckor att genomföra.

Låter det intressant?
Hör av dig till mig så tar vi ett möte!

anna@digitrooper.se / 070 946 9875