Digitooper logo
Strategi för sociala medier

Gör upp en strategi för sociala medier

Bygg en strategi för sociala medier

Har ditt företag en SoMe-strategi på plats eller är det Post & Pray som gäller?

Gör upp en strategi med hjälp av några enkla steg.

Visst, det kan säkert till viss del funka att bara dela inlägg och hoppas på det bästa, men däremot är det omöjligt att få ut den fulla potentialen av de olika plattformarna utan en strategi. Genom att tänka genom ditt agerande i dessa kanaler kan du både bygga en stark varumärkesmedvetenhet och dessutom maximera resultatet.

För att bygga upp en strategi finns det några fundamentala element som bör finnas på plats. Dessa fungerar som grundstenar för ditt strategiarbete.

Så gör du upp en strategi för dina sociala medier

Först och främst behöver du identifiera företagets mål.

Vilka målsättningar har företaget? Varje plattform för sociala medier som ni använder ska återspegla dessa mål. Det handlar om ditt företags rykte på webben, helt enkelt. Du måste kartlägga och definiera relevanta mätpunkter som du kan använda i de olika kanalerna.

Steg två är att lägga upp vilka dina mål i sociala medier är

Dessa ska vara tätt kopplade till företagets övergripande målsättning. Ett tips är att använda sig av SMART-metoden. Den innebär att målen för kanalerna ska vara

  • Specific – Specifika
  • Measurable – Mätbara
  • Achievable – Nåbara
  • Relevant – Relevanta
  • Time-based – Tidsbaserade

Förstå dina målgrupper

Det är viktigt att du känner till dina målgrupper och identifierar de olika personas som finns bland dina anhängare. Ditt företag handlar inte om dig, utan om de personer som kan ge värde till ditt bolag – dina kunder. Det kan vara klokt att dela upp målgrupperna i olika segment baserat på bl.a. kön, ålder, utbildning, inkomst och plats.

Kolla in konkurrensen

Det lönar sig att kolla in vad dina konkurrenter gör. Gå genom deras sociala kanaler och ta reda på bland annat vilka som följer dem och vilka de följer, hur ofta de gör inlägg, vilken tid på dygnen gör de inlägg, hurdan typ av inlägg gör de, vad handlar inläggen om och hur ser engagemanget för deras inlägg ut i sociala medier.

Lägg upp en innehållsstrategi

Nu är det dags att bygga upp en plan med innehåll av olika slag. Det kan vara blogginlägg, filmer, Frågor och svar, webinarier, presentationer, artiklar, pressreleaser, nyheter från branschen, fallstudier, köpguider, whitepapers och massor annat.

Lista de verktyg och investeringar som behövs för din strategi

Gör en utförlig lista om vad som behövs för att göra det innehåll du planerat. Hur lång tid tar det att leta upp innehåll, skriva och dela. Vad behövs för att ta bilder, designa infografik, GIFs, filmer etc. Tänk genom vilka verktyg du behöver (Google Analytics, Google Ads, schemaläggningsverktyg, statistikverktyg etc). Och sist men inte minst: Hur mycket pengar behövs för att förverkliga strategin?

Delegera mera

Dela ut uppgifterna från fin sociala medier-strategi bland dina gruppmedlemmar. Ge alla i teamet en roll för att slippa att det blir rörigt. Det kan göra processen mer produktiv och mindre komplex.

Följ upp hur dina inlägg klarar sig och mät ROI (return of investment)

Genom att mäta rätt saker kan du försäkra dig om att du gör rätt saker i sociala medier. Du kan även se ifall du behöver göra något mer eller ändra på något för att lyckas bättre. Att hålla ett noggrant öga på inläggen kan göra det lättare att se till att du håller dig till dina företagsmål genom hela processen.

Genom att ta dig genom dessa åtta steg kommer du ha byggt upp en mycket bra början för din strategi för sociala medier. Bara att tänka genom processen och bli medveten om dessa steg ger dig en bättre utgångspunkt att jobba utifrån.

Läs mer om strategiprocessen bland annat här.

Behöver du hjälp för att göra detta? Vi hjälper gärna till!