Digitooper logo

Bo I™-konceptet

En platsnörds bekännelser

Bo I-konceptet fick sin start i och med utvecklingen Täby Torg för ungefär fyra år sedan. När bostäderna inte sålde som man tänkt sig växte frustrationen. Property People tog ett gemensamt grepp om platsens målgrupp och inriktning tillsammans med Täby kommun och byggherrarnaEtt nytag som blev början på den tjänst som vi idag kallar Bo I™ 

 

Property People gjorde en marknadsanalys för platsen och ur analysen framkom att målgruppen behövde justeras. Genom att stärka konceptet och fokusera om fick projektet ett välkommet nytag. – Olof Eriksson, vd Property People 

Idag har Property Peoples Bo I™ sociala kanaler 46 000 följare. Sidorna har vuxit dynamiskt och utökats med nya kanaler och nya orter efterhand.

Från hårt säljdrivet fokus till content marketing 

Initialt skrevs få artiklar för att bygga platsvarumärket och i de sociala kanalerna pushades främst visningar och säljstarter. Med tiden har kanalerna vuxit och idag ligger fokus på inspirationsbaserat innehåll som väcker positiva känslor hos följarna. 

Vi har blivit mycket bättre på att förklara platsen på ett nyanserat sätt. 

– Tommy Kårlin 

Tanken med Bo I™ är framförallt att sammanföra byggherrarna för att marknadsföra en plats. Jobbar man tillsammans mot samma vision och med samma löften ger det en styrka som man inte kan uppnå som ensam byggherre eller kommun. Dessutom blir det en fördel för kunden som söker sig till en plats primärt och en byggherre sekundärt. 

Vi kommunicerar visionen

I flera av Property Peoples kundprojekt är det frågan om pågående exploatering och har du aldrig besökt platsen men följt projektet t.ex. på Facebook tror du antagligen att utvecklingen har kommit längre än vad den egentligen gjort, mycket tack vare alla 3D-illustrationer som tas fram idag.  

”Vi är duktiga på att kommunicera visionenVi vill ge målgruppen av nyanserad bild av vad en plats är tänkt att vara. Platser är oerhört mångfacetterade och uppfattas olika av olika människor. Vi framhåller fler besöksperspektiv, exempelvis genom att ge dig inblick i hur det är att bo och jobba på platsen.” – Tommy Kårlin 

Platsens värde byggs genom ett tydligt varumärke

Utöver att det finns otroliga ekonomiska fördelar med att samverka kring platsen, så byggs en tydlighet som stärker hela varumärket. Samverkan öppnar även möjligheten till bland annat gemensamma events och showrooms. När fler aktörer kommunicerar samma sak blir budskapet starkare och mer trovärdigt för mottagaren. Hos Property People får du som kund tillgång till etablerade kanaler för marknadsföring av ditt projekt. Property Peoples projektledare har lång erfarenhet och djup kunskap om platsutveckling, platsmarknadsföring och marknadsanalyser. 

 

”Vi förstår de olika intressentperspektiven och det är en viktig nyckel till framgångsrik platsutveckling.” 

– Tommy Kårlin 

Bo I™ – Event: Property People var på plats under slalomtävlingen Ross-Knocken för att visa upp Väsjön och de nya bostäderna tillsammans med bostadsbyggarna och Sollentuna kommun.

Är det dags att se över innehållet på er webb? 

Vi är experter och hjälper dig bygga upp en innehållsstrategi.

Kontakta oss så berättar vi mer!

anna@digitrooper.se
070 946 9875

Bygga om webben