Digitooper logo
Vad är Röstbaserad SEO?

Röstbaserad SEO

Att ranka på rätt sökord är en utmaning för de flesta redan idag. Nu växer sig en ny söktrend fram i form av röstbaserade frågor.

Vad är röstbaserad SEO?

I korthet så innebär det att fler och fler söker genom att ställa frågor till ex. Google Home eller Appels Siri – Och de förväntar sig svar. Så mycket som 80% av det vi söker med rösten är i form av frågor (Källa: Yext). Det innebär alltså att istället för att bara ranka på det du tror (eller vet) att människor söker i form av söksträngar i text, så måste du numera få grepp om vilka frågor din målgrupp ställer om ditt företag, dina produkter och/eller tjänster.

Röstbaserad SEO

Har ditt företag koll på vilka frågor som ställs om er? Har ni en strategi för Sök genom frågor?

Några tips för arbetet med frågebaserad SEO:

  • Jobba för att nå Googles Featured Snippet – Du kan räkna med att Googles upplästa svar kommer därifrån
  • Fundera på hur människor kommer ställa frågor som är relevanta för ditt företag och optimera utifrån det
  • Jobba lokalt så mycket det är möjligt och relevant