vanliga contentmissar 2

Hur skriver du copy som engagerar?

Lär dig skriva copy som engagerar och inspirerar

Hur får en till copy som engagerar och leder till fler besök webbsidan? När det gäller webbar har de yttre elementen, som design, de senaste åren varit väldigt viktiga. Men designen på din webb kan, de facto, vara en större begränsning än tillgång på din webb.

För den optimala webbsidan räcker det inte med snygg design. Ännu viktigare än designen är språket på sidan. Du behöver engagera, inspirera, intressera dina kunder och dessutom ge dem något som gör att de stannar på din sida.

Skillnaden mellan inspirerande webbtexter och inspirerande tryckta texter

Att skriva webbtexter är dessutom något helt annat än att producera material för tryckt media. Här räcker det med ett engagerande språk som får läsaren med sig. För digital copy behövs mer än så – du måste vara relevant. Rubricera på rätt sätt så att nyckelorden framkommer tillräckligt många gånger, i tillräckligt många varianter. Dessutom ska texterna varken vara för långa eller för korta, meningarna måste vara lätta att förstå och tillräckligt korta. Avancerade förklaringar passar säkert bra i publikationer, men på webben gör de dessvärre ingen nytta. Här ska du skriva lättlästa texter och komma till skott med budskapet rätt så snabbt.

analytics_copy_som_berör

Se till att din copywriter kan sökordsoptimering

Det är med andra ord inte alltid jättesmart att anlita en journalist för att skriva dina webbtexter. Eller visst, det kan säkert vara smart, beroende på vad du är ute efter. Men vill du hittas av sökmotorer som Google är det andra egenskaper du behöver leta efter. När det gäller copy för webb och media är det inte de skönlitterära metaforerna till någon nytta.

Om du ska ge dig in i copyträsket finns det några viktiga saker att tänka på:

  1. Rubriceringen är jätteviktig. I själva koden måste det komma fram vilka ord och meningar som är rubriken så att din sajt kan läsas av på bästa sätt. Bra rubriker är viktiga både för de som läser och för sökmotorerna.
  2. Dela upp texten i kortare stycken, långa stycken ger en sämre läsbarhet, vilket även påverkar din ranking i sökmotorerna. Det ska vara lätt att få en överblick över texten och innehållet.
  3. Skippa långa, komplicerade texter. På webben ska texterna vara korta, slagkraftiga och lättlästa.
  4. Tänk på nyckelord och -fraser, men gör det inte övertydligt. Beskriv saker och ting tydligt, utan att bli övertydlig och låt det inte framkomma hur mycket du de facto tänkt på alla sökord.
  5. Länka till intressant innehåll. Det är viktigt att du länkar; både till liknande innehåll på din egen sida och till externa sajter med innehåll som kan vara relevant eller intressant för läsaren.
  6. Bilder. En text utan bilder är inte lika överskådlig som en text med beskrivande illustrationer. Bilderna ska du helst döpa på ett sätt så de är relevanta för texten, så att även de kommer med i rankingen.
  7. Betona med fet stil. Det du vill lyfta fram extra mycket kan du betona så att du får en överskådlig, tydlig text.
  8. Kolla upp sökord innan du skriver. Vilka sökord engagerar i din bransch? Ta reda på detta innan du börjar skriva artikeln.
  9. Ta hjälp av någon som kan om du inte behärskar detta.