Digitooper logo
Därför bör du utföra en marknadsföringsanalys

Därför bör du utföra en marknadsföringsanalys

Fem skäl att göra en marknadsföringsanalys eller marketing audit

En marknadsföringsanalys eller marketing audit är en utförlig genomgång av din marknadsföringsplan, dina strategier och mål och alla de marknadsaktiviteter som du just nu gör. Målet med analysen är att hitta vad som fungerar och vilka områden som kanske behöver förbättras. En lyckad marknadsföringsanalys hjälper dig att identifiera dina styrkor och svagheter när det kommer till marknadsföring. När du är medveten om dessa, är det lättare att göra välgrundade beslut om vilka aktiviteter du ska allokera resurser för i framtiden.

En välgjord marknadsföringsanalys ger insikt

Om du inte analyserar dina marknadsföringsinsatser med jämna mellanrum, finns det risk att du kastar marknadsföringspengar i sjön. En välgjord marknadsanalys ger beslutsfattarna i din organisation möjlighet att ta beslut baserade på fakta, analys och data och som går i linje med organisationens övergripande mål och strategi.

Förbered dig inför din marknadsföringsanalys

För att en marknadsföringsanalys ska bli så lyckad som möjligt behöver du gå genom alla företagsdokument där du beskrivit mål, planer och strategier som just nu utförs. Det är även bra att ta in input från nyckelpersoner i företaget och att undersöka externa faktorer som marknad, konkurrenter, ekonomi, bransch osv. Det kan vara bra att göra en SWOT-analys i samband med analysen för att se var dina möjligheter för förbättring finns.

Vem ska utföra marknadsföringsanalysen?

För att garantera en objektiv genomgång är det bäst att marknadsföringsanalysen genomförs av en extern byrå eller konsult, som inte är del av den egna organisationen. Det tar bort eventuell partiskhet och ger ofta mer konstruktiva analyser. Oavsett vem som gör analysen finns det fem starka skäl att utföra den.

Fem skäl att utföra en marknadsföringsanalys

1. Ta reda på om dina marknadsföringsmål går i linje med dina marknadsaktiviteter

Små- och medelstora företag är ofta så upptagna med den dagliga verksamheten att de tappar bort den övergripande, långsiktiga målen. När detta har hänt är det svårt att komma ihåg varför man valde en specifik marknadsföringsstrategi vid ett visst tillfälle, och om den strategin ens fungerar som den borde. Marknadsföringsanalysen är ett sätt att ta ett steg tillbaka. Ett sätt att gå tillbaka till din strategi och din marknadsföringsplan och försäkra dig om att de aktiviteter du gör verkligen stämmer överens med dina mer långsiktiga mål.

2. Lär dig vad som inte fungerar

Marknadsföringsanalysen är ett verktyg för företagsledare att undersöka alla pågående marknadsaktiviteter och att se om dessa fungerat eller inte. Det är en möjlighet att objektivt se på ditt företag, med hjälp av fakta och data som du samlat in. Du får insyn i vilka områden som inte levererar som de ska. När du sitter på den informationen har du sedan möjlighet att ta underbyggda beslut om hur du bäst förbättrar marknadsföringsinsatserna och hur du ska anta och implementera ny taktik för att nå bättre framgång med dessa.

3. Få in nya idéer och fräscha strategier

Eftersom en marknadsföringsanalys kräver en rätt utförlig genomgång av ditt företag och även av externa faktorer, är det en utomordentlig möjlighet att hitta nya idéer att testa i din verksamhet. Även om detta inte är den primära anledningen för att utföra en marketing audit är det en fantastisk möjlighet att få nya tankar om marknadsföring. När du samlar in information för att göra analysen kanske du noterar något som din konkurrent gör som du aldrig tänkt på att göra. Genom att ta inspiration från andra i din bransch, och från andra branscher kan du utveckla helt nya marknadsföringsstrategier som har potential att ta dig till nya nivåer.

4. Få insikt i vad dina konkurrenter gör

Framgångsrik marknadsföring kräver en djup insikt i flera faktorer, som marknaden, dina idealkunder och målgrupper och dina konkurrenter. En marknadsföringsanalys är ett grymt sätt att ta reda på vem som är dina största konkurrenter. Genom att utförligt utforska dina konkurrenters styrkor och svagheter kan du förbättra sättet du närmar dig din publik. Om du vet vad konkurrensen gör bra kan du planera för att göra det bättre, och på så sätt vara först i raden i din bransch.

5. Spara pengar

Varför kasta pengar i sjön med onödiga marknadsföringsinsatser som inte ger tillräckligt stor ROI eller som inte går att mäta? Om du inte regelbundet utför någon form av marknadsföringsanalyser eller granskningar är det fullt möjligt att du omedvetet slösar pengar på aktiviteter som inte genererar någonting. Genom att granska aktiviteter och mål kan du maximera dina marknadsföringsinvesteringar, genom att fokusera på de aktiviteter som fungerar bäst för just ditt företag. Och på så sätt spara pengar. Både kort- och långsiktigt.

Marknadsföringsanalys Light – Boka ett möte och få tips!