Digitooper logo
Norrbil

Norrbil

Vi tar ansvar för helheten. Planering av kampanjer, genomförande och budgetering för Volkswagen, Skoda, Audi och VW Transport åt
Norrbil.
Vi fungerar som Norrbils marknadsavdelning och tar ansvar för att lösa funktionen marknadsföring. Planering, budgetering och löpande produktion för webb, banners, printannonsering med mera.

KUND: NORRBIL
WEBB: NORRBIL.SE
TJÄNSTER: MARKNADSANSVARIG, WEB, SOCIALA MEDIER, PRINTANNONSERING

Process

norrbil

Norrbil är ett av våra mest hållbara samarbeten.

Samarbetet med Norrbil är ett av våra äldsta samarbeten. Därmed är det också ett av de samarbeten som vi är lite extra stolta över. Vi jobbar gärna långsiktigt med våra kunder istället för att göra kortsiktiga lösningar.

Återförsäljare av Audi, Volkswagen och Skoda

Norrbil är återförsäljare av Audi, Volkswagen, Skoda samt VW Transportbilar. Företaget är anrikt och har funnits på samma plats i Norrtälje sedan 1970-talet. Verksamheten har dock utvecklats enormt under åren. Bolagets vd är Sven Losell, som mer eller mindre vuxit upp i bilhallen och tidigare arbetat som både mekaniker och kundmottagare.

En komplett lösning för Norrbil

Sven Losell och Tommy Kårlin, som är Digitroopers projektledare för Norrbil började partnerskapet med adresserade direktreklamutskick. Numera är vår primära uppgift att lösa Norrbils marknadsfunktion i sin helhet. Vi planerar, strukturerar och levererar i alla relevanta kanaler. I uppdraget ingår även upphandling av media.

Anpassad planering för Norrbil

Arbetet sker helt på Norrbils villkor. Vår projektledare finns på plats en halvdag per vecka, men är naturligtvis tillgänglig annars också. Syftet med att finnas på plats är att göra det så enkelt som möjligt för säljarna att vara delaktiga i marknadsföringsarbetet – Utan att det ska behöva ta onödig från deras viktiga arbete med att vara tillgängliga för Norrbils kunder.

Vårt och Digitroopers samarbete fungerar väldigt bra. De är lyhörda, flexibla och effektiva. Jag kan varmt rekommendera Digitrooper till vem som helst!

Sven Losell

VD

Resultat

Norrbil Facebook

Smidighet och konsekvens

Norrbil har uppnått en konsekvent närvaro på Facebook, ny annonseringsstrategi med ett kraftig ökning av digitalt. Vi stöttar även med viss direktkommunikation med den centrala organisation inom Volkswagen-sfären. Vi är delaktiga i centrala marknadskonferenser och kan på så sätt få en djupare förståelse för vad som behöver göras och när.

Ny central webbplats

Digitrooper tog initiativ till och genomförde implementeringen av Volkswagens centrala webbverktyg RWS under våren 2021. Syftet var att åstadkomma en mer kundvänlig, säker och professionell webblösning.

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgången med Norrbil beror till stor del på en förtroendefull och rak kommunikation mellan vd Sven Losell och vår projektledare. Det gör samarbetet smidigare och att vi jobbar mot samma mål.

Behöver du hjälp med din digitala närvaro?