Digitooper logo
Campus Roslagen AB - ny webb och marknadsansvarig

Campus Roslagen

Sedan 2021 har Digitrooper fungerat som extern marknadsansvarig för utbildnings- och uthyrningsbolaget Campus Roslagen AB. Utöver löpande kommunikation i samtliga kanaler har vi ansvarat för annonsering och år 2024 lanserade vi en helt ny webbplattform bättre anpassad till användarnas behov.

KUND: CAMPUS ROSLAGEN AB
WEBB: CAMPUSROSLAGEN.SE
DATUM: 2021 – 2024, WEBB 2024
TJÄNSTER: MARKNADSSTRATEGI, MARKNADSANSVARIG, WEBB, SOCIALA MEDIER, ANNONSERING

Uppdrag

Campus Ny webb

Röd tråd i kommunikationen, fler studerande och uthyrda bostäder

Då vi tog oss an uppdraget med Campus Roslagen fanns det ett antal utmaningar att ta tag i. Bolaget har flera olika affärsben att stå på och därför var det viktigt att hitta en röd tråd i kommunikationen för att förmedla alla delar på rätt sätt. Förutom att Campus Roslagen är ett utbildningsföretag hyr de även ut bostäder till unga och studerande, samt hyr ut företagslokaler.

Inom ramen för uppdraget har vi även ansvarat för att ta fram bild-, film- och textinnehåll för alla kanaler.

Fyll utbildningar – fyll bostäder

När vi inledde samarbetet med Campus Roslagen AB för fyra år sedan fanns det ett stort antal lediga bostäder på Campusområdet. Fler av utbildningarna hade även ett rätt lågt antal studerande. Uppdraget som marknadsansvarig innefattade därför att fylla bostäderna och även marknadsföra utbildningarna bättre.

Under denna period öppnade Campus Roslagen AB upp för att hyra ut till unga och nyrekryterade i kommunen. I samband med detta behövde omfattande kommunikation och annonsering tas fram. Campus Roslagen har även fler utbildningar än tidigare och har startat en Akvaponiingenjörsubtildning (den enda i sitt slag i Sverige). Alla dessa behövde också marknadsföras.

Digitrooper levererar!
Efter att vårt samarbete startade behöver vi inte längre lägga ner lika mycket tid på vad och hur vi ska kommunicera.
Anna är professionell, oerhört kreativ, flexibel och snabb, samtidigt som hon upplevs som en i gänget. Alltid med perfekt resultat.
Känns tryggt att lämna över kommunikationen till riktiga proffs!

Frida Karlsson

VD, Campus Roslagen AB

Resultat

En effektiv marknadsmix har gett resultat

De senaste två åren har det varit kö på bostäderna på Campus och utöver det har Campus Roslagen kunnat erbjuda fler utbildningar än tidigare. Deras egna Akvaponiingenjörsutbildning har lockat hundratals sökande varje år.

Trafiken till webbsidan har konstant ökat och vi tillsammans med Campus har vi lyckats etablera varumärket Campus Roslagen AB. Majoriteten av trafiken till Campus webbsida går via sociala kanaler – därför har närvaron i Sociala Medier varit av stor vikt genom hela processen.

Vi har jobbat mycket med det grafiska för att förmedla en enhetlig bild av Campus Roslagen och dess verksamhetsområden och för att skapa igenkänning.

40 % trafikökning och äntligen en ny webb

Åren tillsammans med Campus har vi lyckats åstadkomma fantastiska resultat tillsammans. Såväl i besök och räckvidd i alla kanaler, men även med uthyrda bostäder och antal studerande på Campus Roslagen. Sedan vi antog uppdraget för Campus har vi ökat webbsidebesöken med ca 40 %.

År 2023 fick vi äntligen påbörja arbetet med att skapa en ny, mer lättillgänglig och modern webbsida för Campus Roslagen där alla företagets målgrupper – Studerande, Boende och Företag – lätt kan hitta den information de behöver. Sidan webbsidans organiska ranking och vi fortsätter arbeta med innehåll och optimering för att skapa den bästa möjliga webbsidan för Campus Roslagen AB och för alla besökare.

Projektgrupp

Anna Nöjd
Anna Nöjd

PROJEKTLEDNING

Anna Eriksson
Anna Eriksson

CONTENT & PAID SOCIAL

Calle Maatson
Calle Maatson

WEBB & SEM

Behöver du hjälp med din digitala närvaro?