Billiga_marknadsandelar

Billiga marknadsandelar – dyra intresseanmälningar

En gammal sanning, men väldigt aktuell. När nu bostadsmarknaden bromsar in så att man hör det tjutande gnisslet från järnvägsspåret uppstår panik. På många sätt en befogad oro och osäkerhet över hur en ska agera.

Utfallet på hur byggherrar agerar är också lika brett som antalet byggherrar. Det som är gemensamt för alla är att se över sitt hus. Lyfter på stenar och ifrågasätter sitt tidigare agerande – oavsett om det var rätt eller fel.

Billiga marknadsandelar – hur då?

Det många tycks ha glömt bort är att i det nuvarande läget blir det avsevärt billigare att köpa marknadsandelar. Att det behöver byggas nya bostäder även i framtiden är ett faktum. Däremot så gör de nuvarande (politiska) låsningarna att det säljs färre än på länge. Det ger ett unikt läge för att investera i marknadsandelar och därmed vara den som konsumenterna kommer ihåg när marknaden frustande och hostande börjar ta fart igen.

Samtidigt kan man inte bortse från en utbredd reklamtrötthet. Konsumenterna har fått tåla mycket reklamytor från svenska byggherrar och diverse speltjänster (förmodligen med betoning på det senare) de senaste åren. Därför känns det helt naturligt att annonseringformen Native växer. En form som är avklädd och med fokus på innehållet.

Källorna varierar över hur mycket mer effektivt Native är. Men vår erfarenhet säger att man kan räkna med 3 gånger högre CTR än en konventionell banner. Andra källor säger bland annat att:

  • 25% uppger det som mer troligt att titta på en native annons – Forbes
  • 32% delar hellre en native annons (jmfr 19%) – Forbes
  • Native annonsering upplevs mer relevant för besökaren – Hubspot

Ta kontakt!

Vi hjälper dig synas!

Vi ger dig tips och råd för hur du kan agera i dina digitala kanaler för att öka din räckvidd i Stor-Stockholm och Uppsala