Digitooper logo
elisa polystar

Elisa Polystar

Sedan november 2022 har Digitrooper arbetat med att göra en digital strategi för Elisa Polystars sociala medier. I uppdraget ingår att göra en digital strategi på engelska och att de ska få en större förståelse för sina kanaler och vad som behövs för att nå målen på deras sociala medier.

KUND: ELISA POLYSTAR
DATUM: NOVEMBER – DECEMBER 2022
TJÄNSTER: DIGITAL STRATEGI OCH ANALYS AV LINKEDIN OCH TWITTER

Process

case elisa polystar

Analys av sociala kanaler och få ett helhetsgrepp

Samarbetet med Elisa Polystar inleddes under november 2022 med att analysera och lägga upp en strategi för deras sociala kanaler – Twitter, LinkedIn och Youtube. De upplevde att de behövde en mer omfattande strategi för att nå sina marknadsföringsmål år 2023.

Digitrooper analyserade Elisa Polystars och konkurrenternas sociala kanaler och engagemang, för att få en uppfattning om nuläge och förbättringspotential.

En viktig del i arbetet var att göra en djupare målgruppsanalys. För att se över vilken typ av innehåll som skapar engagemang i branschen. Efter en omfattande analys av branschen landade vi i ett antal förslag för att göra kommunikationen mer visuell, personlig och sticka ut mer i flödet.

Elisa Polystar – Making Self-Driving Networks Happen

Elisa Polystar är en del av det finska telecombolaget Elisa. Dem arbetar med automatiserade och AI-drivna nätverksprodukter. Deras system kombinerar omfattande mängder data, AI och maskininlärning och automation. Det gör att nätverk kan köras mer effektivt och exakt. Företaget arbetar med branschens främsta automations- och försäkringsteknologi för CPS nätverk. Nätverksdriften kan äntligen automatiseras och Elisa Polystars kunder får realtidsinsikter om kund- och serviceupplevelser.

Resultat

case elisa polystar

En strategi anpassad efter Elisa Polystars behov

Syftet med analysen och strategin för Elisa Polystar var att engagera och attrahera fler följare inom deras målgrupp. Rapporten och analysen resulterade i, innefattade ett antal iakttagelser, förbättringsförslag och möjligheter för att förbättra flödet och innehållet. Till rapporten bifogades ett förslag på innehållskalender, samt konkurrentanalyserna.

En objektiv analys för att stärka varumärket

Elisa Polystar hade redan ett välfungerande flöde med de flesta komponenter ett sociala medie-flöde ska ha. Vårt arbete fokuserade i första hand på att hitta luckorna och på att kontrollera hur konkurrenter och andra företag i branschen jobbar, och på hur Elisa Polystar kunde anpassa sitt eget flöde för att sticka ut.

Det är väldigt lätt att anta och gissa när det kommer till strategier för sociala medier. Men att verkligen göra analysen, se vad som engagerar och fungerar, gå igenom vad som kunde förbättra det visuella och det innehållsmässiga, det kan göra stor skillnad för slutresultatet. Genom att lyfta fram goda exempel och påvisa skillnader i flöden och innehåll rent statistiskt kunde vi även påvisa vilka möjligheter till förbättring som fanns.

Digitala medier innebär sällan en exakt vetenskap, men att analysera siffror, resultat och statistik är starka verktyg till framgång. För oss var det väldigt lärorikt och kul att få samarbeta med Elisa Polystars duktiga digitala kommunikatörer. Att få lära oss mer om denna fantastiska högteknologisk bransch och att få sätta oss in i vad som fungerar och vad som inte fungerar inom branschen.

Behöver du hjälp med din digitala närvaro?